Kamerbrief over stand van zaken onderhandelingen Verdrag over de handel in diensten (TISA)

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen over het Verdrag over de handel in diensten (Trade in Services Agreement, hierna TiSA).