Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de VNG een pilot ‘reguleren mengvormen winkel/horeca’ start

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het bericht dat de VNG een pilot ‘reguleren mengvormen winkel/horeca’ start.