Beantwoording Kamervragen over kwijtschelding Hoogheemraadschap Delfland

Antwoorden van minister Plasterk (BZK) op vragen van de Kamerleden Jacobi en Yücel (PvdA) over het bericht dat het Hoogheemraadschap Delfland stopt met het kwijtschelden van waterschapsbelasting aan minima.