Beantwoording Kamervragen over VNG-pilot in strijd met Drank- en Horecawet

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Volp (PvdA) over het bericht dat een pilot van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) toch in strijd is met de Drank- en Horecawet. In deze pilot zal gedoogd worden dat winkeliers en dienstverleners alcohol schenken en horecaondernemers meer detailhandel bedrijven.