Kamerbrief Energierapport

Hierbij treft u het Energierapport met daarin een strategische en langetermijnvisie op onze energievoorziening. In de bijlage van het Energierapport is een overzicht opgenomen van de overige toezeggingen die aan het parlement zijn gedaan en waar middels dit Energierapport invulling aan is geven of dat later middels de uit de energiedialoog volgende beleidsagenda gebeurt. Tevens treft u drie rapporten die bij de totstandkoming van het Energierapport zijn gebruikt:

  • Raad voor leefomgeving en infrastructuur, 2015, Rijk zonder CO2, naar een duurzame energievoorziening in 2050
  • Frontier Economics, 2015, Scenarios for the Dutch electricity supply system
  • Motivaction, 2015, Energievoorziening 2015-2050: publieksonderzoek naar draagvlak voor verduurzaming van energie & Profielen – Duurzame opties.

Het Energierapport benoemt de belangrijkste uitkomsten van het in december 2015 gesloten internationale klimaatakkoord. Een appreciatie van dat akkoord zal het kabinet op korte termijn naar de Kamer sturen.