Nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012

Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012. Het wetsvoorstel houdt verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU.