Kamerbrief over eindrapportage pilots omgevingsvisie (Omgevingswet)

Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over de rapportage van de ervaringen met het traject dat overheden en gebiedspartijen die met een omgevingsvisie aan de slag willen gaan, begeleidt. Zij stuurt het rapport mee met de brief.