Beantwoording Kamervragen over de bovenwettelijke ouderbijdragen van de Groningse Schoolvereniging

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Siderius (SP) over de bovenwettelijke ouderbijdragen van de Groningse Schoolvereniging.