Beantwoording Kamervragen over tapstatistieken AIVD

Minister Plasterk (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Koşer Kaya (D66) over het oordeel van de Raad van State dat de weigering tapstatistieken van de AIVD te verstrekken onvoldoende gemotiveerd is.