Kamerbrief Samen energieprojecten realiseren: visie op omgevingsmanagement

In de kabinetsreactie op het rapport ‘Aardbevingsrisico’s in Groningen’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft minister Kamp van Economische Zaken toegezegd te komen met een brede visie op omgevingsmanagement bij energieprojecten die onder de (mede)verantwoordelijkheid van het Rijk vallen. Deze brief beschrijft deze visie, mede namens de minister van Infrastructuur en Milieu. De visie is opgesteld na consultatie van de energiesector, maatschappelijke organisaties, medeoverheden en kennisinstellingen.