Kamerbrief uitvoering van de motie van de heer De Vries inzake een indicatieve taakstelling voor gemeenten

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) informeert de Tweede Kamer over de motie van de heer De Vries om een indicatieve taakstelling voor gemeenten. In overleg met VNG en andere betrokken partijen te introduceren van extra tijdelijke en betaalbare woningen.