Beantwoording Kamervragen over de zienswijze van de gemeente Rotterdam inzake leerplicht

Minister van der Steur (VenJ) beantwoordt vragen van de Kamerleden Bisschop (SGP) en Bruins (ChristenUnie) over de zienswijze en opstelling van de gemeente Rotterdam inzake leerplicht en kinderbescherming. Hij doet dit mede namens staatssecretaris Dekker (OCW).