Kamerbrief over 'Arbeid in Zorg en Welzijn 2015'

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) biedt de Tweede Kamer het rapport ‘Arbeid in Zorg en Welzijn 2015’ aan. Het rapport geeft integraal inzicht in de stand van zaken op de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn, jeugdzorg en kinderopvang (WJK) en de vooruitzichten.