Beantwoording Kamervragen over stembureaus referendum

Minister Plasterk (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Raak (SP) over het aantal stembureaus bij het referendum over het associatieakkoord met Oekraïne.