Kamerbrief over de contouren van het UBO-register

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Kamer, mede namens de ministers van Veiligheid en Justitie en van Economische Zaken, een brief over het nog op te zetten UBO-register. Daarin moeten de namen komen te staan van natuurlijke personen die, al dan niet achter de schermen, bij een vennootschap of een andere juridische entiteit aan de touwtjes trekken. Het UBO-register moet helpen voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld of voor terrorismefinanciering.