Kamerbrief stand van zaken wetgevingstrajecten accountantsorganisaties

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer een kamerbrief over de stand van zaken van de verschillende wetgevingstrajecten accountantsorganisaties. De minister meldt dat het wetsvoorstel “Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties” meer tijd vergt waardoor het niet langer mogelijk is om de wetsvoorstellen gelijktijdig te behandelen, zonder dat de implementatierichtlijn van de richtlijn en de verordening overschreden wordt. Daarom worden de twee wetsvoorstellen nu los van elkaar ingediend.