Aanbieding 2e voortgangsrapportage uitvoering kabinetsreactie op Eindrapport Tijdelijke commissie ICT

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stuurt de Tweede Kamer een brief over de tweede voortgangsrapportage over de uitvoering van de kabinetsreactie op het Eindrapport Tijdelijke commissie ICT-projecten.