Effecten aftoppingsgrens voor deeltijdwerkers

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Eerste Kamer, mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over de effecten van de aftopping van het pensioengevend loon voor deeltijdwerkers