Nadere memorie van antwoord Omgevingswet.

Minister Schultz van Haegen (IenM) stuurt een nadere memorie van antwoord bij de Omgevingswet naar de Tweede Kamer.