Kamerbrief over vervolg succesvolle aanpak voortijdig schoolverlaten

Minister Bussemaker (OCW) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de
vervolgaanpak van voortijdig schoolverlaten.

Video: minder jongeren voortijdig van school

De daling van het aantal voortijdig schoolverlaters zet door. Het aantal jongeren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs dat vorig schooljaar voortijdig de schoolbanken verliet daalde met 1200 naar 24.451. Daarbij wisten vooral mbo-scholen veel voortgang te boeken. De uitval daalde daar naar 5%. Maar hoe hebben mbo-scholen dat voor elkaar gekregen? Bekijk hieronder de aanpakken van het Friesland College en het Drenthe College.