Beantwoording Kamervragen over referendum associatieverdrag Oekraïne

Minister Koenders (BZ) beantwoordt vragen van het Kamerlid Thieme (PvdD) over het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne.