Aanbiedingsbrief bij evaluatierapport 'Publiek private opsporing, Vele handen maken licht werk' met reactie

Minister van der Steur (VenJ) stuurt het evaluatierapport 'Publiek-private opsporing: Vele handen maken licht werk?' naar de Tweede Kamer. Hij geeft daarbij meteen zijn reactie op het rapport.