Kamerbrief beleidsreactie op Arbeidsmarktverkenning Cultuur

Minister Bussemaker (OCW) stuurt een brief aan de Tweede Kamer met een reactie op de Verkenning Arbeidsmarkt Culturele Sector.