Kamerbrief aanpak herbeoordeling rentederivaten MKB

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief over de aanpak van de herbeoordeling door banken van rentederivaten in het MKB. De minister stelt op advies van de AFM drie onafhankelijke deskundigen aan die met de banken een uniform herstelkader overeen zullen komen.