Bijlage Nota van wijziging inzake hypothecair krediet voor consumenten

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer een nota van wijziging inzake hypothecair krediet voor consumenten. Met de nota komt de minister tegemoet aan een toezegging aan de Kamer, gedaan in het plenaire debat over de hypothekenrichtlijn. De nota regelt dat een bank consumenten die een hypothecair krediet afnemen niet langer mag verplichten om een betaal- of spaarrekening aan te houden bij die bank.