Kamerbrief over Kabinetsreactie op AIV-CAVV-advies 'Autonome wapensystemen: de noodzaak van betekenisvolle menselijke controle'

Minister Koenders (BZ) biedt de Tweede Kamer de Kabinetsreactie aan op het advies ‘Autonome wapensystemen: de noodzaak van betekenisvolle menselijke controle’ van de
Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van Advies inzake
Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV).De brief bevat ook een reactie op het rapport ‘Mind the Gap: The Lack of Accountability for Killer Robots’ van Human Rights Watch en International Human Rights Clinic.