Kamerbrief over beëindiging verstrekking van persoonsgegevens

Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over hoe uitvoering wordt gegeven aan de motie van het Kamerlid Koşer Kaya over de beëindiging van de verstrekking van persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) aan genootschappen op geestelijke grondslag, al dan niet via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA).