Reactie op motie over laadpalen en energiebelasting

Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurt een reactie op een motie over laadpalen en energiebelasting naar de Kamer.