Kamerbrief met reactie aanvullende amendementen en vragen wetsvoorstel tot wijziging Aanbestedingswet 2012

Minister Kamp (EZ) stuurt een brief aan de Tweede Kamer met een reactie op de aanvullende amendementen en de vragen over het wetsvoorstel tot wijziging Aanbestedingswet 2012.