Nota naar aanleiding van verslag over wetsvoorstel uitvoering netneutraliteitsverordening

Minister Kamp (EZ) reageert op vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening.