Uitstelbrief Kamervragen over uitwerking van Structuurvisie Infrastructuur Ruimte (SVIR) voor bereikbaarheid van Nederland

Minister Schultz van Haegen stelt de beantwoording van vragen van het Kamerlid Visser (VVD) uit. Het Kamerlid had vragen gesteld over de uitwerking van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) voor de bereikbaarheid van Nederland.