Beantwoording Kamervragen over horeca-mengvormen die strijdig zijn met de wet

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Volp (PvdA) over gemeenten die willen experimenteren met horeca-mengvormen die strijdig zijn met de wet.