Kamerbrief over personen in BRP die zijn uitgesloten van kiesrecht

Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom personen die in de Basisregistratie Personen (BRP) geregistreerd staan als uitgesloten van het kiesrecht.