Kamerbrief over terugdringen oneigenlijk psychofarmacagebruik: op weg naar nul

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over zijn vervolgstappen om het (oneigenlijk) psychofarmacagebruik in de intramurale zorg terug te dringen.