Kamerbrief over jaarrapportage landelijke suïcidecijfers en voortgang Landelijke agenda suïcidepreventie

Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de definitieve cijfers over het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen in 2014. Ook meldt zij de voortgang van de Landelijke agenda suïcidepreventie.