Bijlage Overzicht van belangenorganisaties

Staatssecretaris Wiebes van Financiën beantwoordt schriftelijk enkele vragen die zijn gesteld tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Autobrief II. Tevens geeft de staatssecretaris een reactie op de ingediende amendementen.