Kamerbrief over deelverslag Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart

Minister van der Steur (VenJ) stuurt het deelverslag van de Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart naar de Tweede Kamer. Hij bespreekt kort de conclusies uit het verslag.