Aanbiedinsbrief bij Startdocument MIRT-verkenning Varik-Heesselt

Minister Schultz van Haegen (IenM) stuurt het Startdocument 'MIRT-verkenning Varik-Heesselt' naar de Tweede Kamer. Zij geeft meteen aan hoe het startdocument invulling geeft aan de motie Smaling.