Kamerbrief met aanbieding Actualisatierapport 2015 toegankelijkheid spoor

Staatssecretaris Dijksma (IenM) informeert de Tweede Kamer over de maatregelen van ProRail voor een betere toegankelijkheid van het openbaar vervoer per trein. Zij stuurt het Actualisatierapport Toegankelijkheid 2015 NS en ProRail mee met haar brief.