Beantwoording vragen over regionale effecten windparken op zee

Minister Kamp (EZ) beantwoordt vragen van de PVV-fractie over de uitkomsten van het onderzoek naar regionale effecten van windparken op zee.