Kamerbrief voortgang verbeteringen kwaliteit onderwijs Caribisch Nederland

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) informeren de Tweede Kamer over de stappen die zijn gezet om het onderwijs in Caribisch Nederland te verbeteren.

De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.