Antwoord op Kamervragen over verplichte ouderbijdrage voor onderwijs aan hoogbegaafden

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Siderius (SP) over de verplichte ouderbijdrage voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.