Kamerbrief waardeoverdracht pensioenen

Er is de afgelopen jaren verschillende keren gesproken over de knelpunten in het systeem van individuele waardeoverdracht in de Pensioenwet en over de vraag of dit systeem moet worden gehandhaafd. Staatssecretaris Klijnsma (SZW) zendt de Tweede Kamer hierover nu een beleidsbrief.