Bijlage 1 Advies Raad van State

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, het nader rapport wetsvoorstel implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik.