Bijlage 3 Memorie van toelichting implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, het nader rapport wetsvoorstel implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik.