Beantwoording Kamervragen over bericht dat een doodgeboren kindje niet wordt erkend

Minister Plasterk (BZK) en minister van der Steur (VenJ) sturen de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Raak (SP) over het bericht dat een doodgeboren kindje niet wordt erkend.