Kamerbrief betreffende beantwoording Kamervragen over UBO register

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de ministers van Veiligheid en Justitie en van Economische Zaken, antwoorden op Kamervragen over een eerdere kabinetsbrief over de contouren van het UBO-register. UBO staat voor ultimate beneficial owner. Eenvoudig gezegd is de UBO de natuurlijke persoon die, al dan niet achter de schermen, bij een vennootschap of een andere juridische entiteit aan de touwtjes trekt.