Kamerbrief inwerkingtreding aanpassing wettelijk minimumjeugdloon

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over de vroegst mogelijke datum waarop de aanpassingen van het wettelijk minimumjeugdloon geregeld kunnen zijn: 1 juli 2017