Beantwoording Kamervragen over alternatieven voor nieuw hoogspanningstraject Zeeland

Minister Kamp (EZ) beantwoordt vragen van de Kamerleden Cegerek, Vermue en De Vries (allen PvdA) over alternatieven voor de nieuwe 380 kV-verbinding in Zeeland.