Kamerbrief Verloop eerste openstelling SDE+ 2016

Op 22 maart jl. is de voorjaarsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) met een verplichtingenbudget van € 4 miljard opengesteld. Deze ronde stond tot en met 28 april jl. open. Met deze brief informeert minister Kamp de Tweede Kamer over de voorlopige resultaten van deze eerste ronde van de SDE+ 2016.